Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus

Berbakti dan Berkesinambungan

Tanggungjawab terhadap orang, masyarakat dan persekitaran

Hari ini 'tanggungjawab sosial korporat' adalah topik terpanas di seluruh dunia. Sejak penubuhan syarikat ini pada tahun 2005, untuk Uniproma, tanggungjawab terhadap manusia dan alam sekitar telah memainkan peranan yang paling penting, yang menjadi perhatian utama pengasas syarikat kami.

Setiap Individu Mengira

Tanggungjawab kita kepada pekerja

Pekerjaan selamat / Pembelajaran Sepanjang Hayat / Keluarga dan Kerjaya / Sihat dan sesuai sehingga bersara. Di Uniproma, kami memberikan nilai istimewa kepada orang ramai. Pekerja kita adalah apa yang menjadikan kita menjadi syarikat yang kuat, kami saling memperlakukan dengan hormat, menghargai, dan dengan sabar. Pelanggan kami yang berbezas tumpuan dan pertumbuhan syarikat kami hanya dimungkinkan berdasarkan ini.

Setiap Individu Mengira

Tanggungjawab kita terhadap alam sekitar

Produk penjimatan tenaga / Bahan pembungkusan alam sekitar / Pengangkutan yang cekap.
Bagi kami, lindungiing keadaan hidup semula jadi mungkin. Di sini kami ingin memberi sumbangan kepada alam sekitar dengan produk kami.

Tanggungjawab sosial

Filantropi

Uniproma mempunyai sistem pengurusan sosial yang dilaksanakan untuk memastikan pematuhan dengan kehendak perundangan nasional dan antarabangsa dan untuk menghasilkan peningkatan berterusan aktiviti yang berkaitan dengan prestasi yang bertanggungjawab. Syarikat ini mengekalkan ketelusan keseluruhan aktiviti dengan pekerja. Luaskan kepada pembekal dan rakan ketiga keprihatinan sosialnya, melalui proses pemilihan dan pemantauan yang mempertimbangkan aktiviti sosial mereka.