Tempoh penggunaan

Pengguna laman web ini tertakluk kepada syarat penggunaan laman web ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat berikut, jangan gunakan laman web kami atau memuat turun maklumat.

Uniproma berhak untuk mengemas kini syarat dan kandungan laman web ini pada bila-bila masa.

Penggunaan laman web

Semua kandungan laman web ini, termasuk maklumat asas syarikat, maklumat produk, gambar, berita, dan lain-lain, hanya berlaku untuk penghantaran maklumat penggunaan produk, bukan untuk tujuan keselamatan diri.

Pemilikan

Kandungan di laman web ini uniproma, dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Semua hak, tajuk, kandungan, faedah dan kandungan lain dari laman web ini dimiliki atau dilesenkan oleh uniproma

Penafian

Uniproma tidak menjamin kebenaran atau kesesuaian maklumat di laman web ini, dan juga tidak menjanjikan untuk memperbaharuinya pada bila-bila masa; Maklumat yang terdapat dalam laman web ini bergantung kepada keadaan semasa. Uniproma tidak menjamin kebolehgunaan kandungan laman web ini, kebolehgunaan untuk tujuan tertentu, dll.

Maklumat yang terdapat dalam laman web ini mungkin mempunyai ketidaktentuan teknikal atau kesalahan tipografi. Oleh itu, maklumat atau kandungan produk yang relevan dari laman web ini dapat disesuaikan dari semasa ke semasa.

Kenyataan privasi

Pengguna laman web ini tidak perlu memberikan data pengenalan diri. Kecuali mereka memerlukan produk yang terdapat dalam laman web ini, mereka dapat mengirimkan maklumat yang diisi ketika mengirim e-mel, seperti judul permintaan, alamat e-mel, nombor telefon, pertanyaan atau informasi kontak lainnya. Kami tidak akan memberikan data peribadi anda kepada pihak ketiga kecuali yang dikehendaki oleh undang-undang.